تبلیغات
badansaz - حرکات تقویت شکم و پهلو/تصویر
 
 
آموزش حرکات تقویت عضلات شکم و پهلو بصورت کامل

آموزش حرکات بدنسازی

در این مطلب بصورت کامل به حرکت هایی که به تقویت عضلات شکم و پهلو در بدنسازی کمک میکند توسط تصویر پرداخته می شود

پیاده روی خوابیده

حرکت پیاده روی خوابیده در بدنسازی

جمع کردن همزمان دست و پا

حرکات بدنسازی عضلات شکم و پهلو

چرخش شکم با وزنه روی زمین

آموزش حرکات بدنسازی عضلات شکم و پهلو

چرخش کمر با میله نشسته

آموزش حرکات بدنسازی عضلات شکم و پهلو

زیر شکم آویزان از بارفیکس پا ۹۰ درجه

آموزش حرکات بدنسازی زیر شکم در بدنسازی

زیر شکم با پاهای ۹۰ درجه روی زمین

آموزش حرکات بدنسازی زیر شکم در بدنسازی

زیر شکم روی پارالل

آموزش حرکت زیر شکم پارالل در بدنسازی

زیر شکم روی میز شیب دار

آموزش حرکت زیز شکم روی میز شیب دار

شکم روی میز شیب دار

آموزش حرکت شکم روی میز شیب دار

شکم نشسته با ماشین

آموزش حرکات بدنسازی

شکم نیمه پا جمع روی توپ یا میز

آموزش حرکات بدنسازی

کشش پهلوها خوابیده

آموزش حرکت کشش پهلوها در بدنسازی

کشش همسترینگ خوابیده

آموزش حرکت کشش همسترینگ
   

شارژ ایرانسل

فال حافظ