تبلیغات
badansaz - حرکات تقویت عضلات پا / تصویری
 
 

آموزش حرکات تقویت عضلات پا بصورت تصویری

آموزش حرکات بدنسازی

 

در این مطلب بصورت کامل به حرکت هایی که به تقویت عضلات پا در بدنسازی کمک میکند توسط تصویر پرداخته می شود


هاک پا دستگاه

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

اسکات هالتر از جلو

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

اسکات دمبل روی نیمکت

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

اسکات هالتر روی نیمکت

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

لانگز هالتر ( قیچی )

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

هاک اسکات هالتر

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

اسکات 90 درجه  هالتر 

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

پرس پا دستگاه

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

اسکات اسمیت

آموزش حرکت اسکات اسمیت

بیرون پا دستگاه

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

اسکات هالتر پا باز

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

پشت پا لیفت اسمیت

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

پشت پا لیفت هالتر

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

ددلیفت

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

پشت پا دستگاه نشسته

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

پشت پا  ماشین خوابیدهساق پا دستگاه نشسته

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

ساق پا پرسی ( روی دستگاه پرس پا )

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

ساق روی دستگاه هاک پا

آموزش حرکات بدنسازی عضلات پا

ساق پا دمبل تک تک ایستاده

  آموزش حرکتهای عضلات پا
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ